Přeskočit na obsah

Co děláme?

Kamba Festival

Akce pro širokou veřejnost zaměřená na osobní růst a psychické zdraví.
Víkendové setkání je rozděleno do workshopových bloků a přednášek doplněné o hudbu, divadlo, tanec a relax.
Festival se koná druhý červnový víkend v historickém centru jihočeského Tábora.

Kamba Student

„Minifestival“ pro studenty středních a vysokých škol. Nosnými tématy jsou psychohygiena, zdravý životní styl, vlastní rozvoj a sebepoznání, které hrají důležitou roli v prevenci rizikových faktorů (stres, psychická zátěž, syndrom vyhoření aj.) spojených se studiem i s výkonem budoucího povolání.
Akce se koná na podzim prezenčně nebo online a skládá se z přednášek, workshopů a doprovodného programu.

Programy

Zachraň

Rostlinky

Soubor seminářů označených jako Kopretina, Vlčí mák nebo Chrpa zaměřených na předcházení pracovního vyčerpání cestou nalezení a posilování vlastní hodnoty. Jedná se zejména o podporu kmenových pracovníků při zvládání profesionální zátěže v praktickém, sociálním i psychologickém kontextu se zaměřením na sebeposílení a zvládání náročných komunikačních situací. Cílem seminářů je zvýšit profesní sebedůvěru a připravit účastníky na krizové situace na pracovišti.

Individuální semináře na míru

Je pro nás výzvou pracovat na konkrétním zadání našich zákazníků a připravovat individuální semináře na různorodá témata. Reakce na poptávku zákazníků přináší vždy kvalitní spojení zájmu účastníků a daného tématu.